Höstsalong 2021

Bodil Magnusson

Bodil är glaskonstnär och arbetar skulpturalt både med kallglas och gjutet glas, ofta i kombination med metall och sten. Hon är uppvuxen på en gård vid Seby gravfält på södra Öland. För 20 år sedan återvände hon och arbetar nu i sin ateljé/glasstudio där.
Hennes konstnärliga uttryck är ganska präglat av miljön mitt i kulturarvet bland stensättningar och runstenar och tar ofta avstamp där men tar även in på internationella impulser i sitt konstnärliga arbete.
Bodil har alltid haft behov av att göra något visuellt av tankar, sinnesstämningar och intryck. I glasskulpturerna finns en berättelse som växer fram i en konstnärligt utforskande process. Skulpturerna blir ofta ett slags budbärare eller visionärer i dialog mellan då och nu, mellan myt och verklighet, mellan konstnären och betraktaren.
Att gestalta kulturarv och starkt laddade platser ser hon som en utmaning och arbetar nu med temat dåtid, samtid och framtid…
Poesi är ett genomgående drag i produktionen under senare år och en stor inspirationskälla. Glas är ju ett poetiskt materiel i sig och hon tillför egen poesi ibland när hon jobbar i projekt och med utställningar.
Bodil Magnussons konstnärliga process handlar om inspiration och skaparglädje, men också om den tysta kunskapen. Man måste prova, förkasta, testa igen och igen för att förstå materialets begränsningar och möjligheter. Det tar tid att arbeta fokuserat, ofta i veckor och månader för att komma dit man vill.

Peter Nilsson

Bor med sin familj på Södra Öland i Degerhamn och här har han också sin ateljé. Motiv hämtar han från Östersjön, Ölands natur och strandängarna som ligger ett stenkast från ateljén. Vid sidan av måleriet är fågelskådning hans stora intresse.
Peter är en driven akvarellist och har målat i nära 40 år. I sina akvareller får han fram fåglarnas särarter och levandegör dem i ljusa och lätta bilder. Runt stugknuten häckar fåglar som sedan återfinns, ibland i en annan, men för fågelarten naturlig miljö. Med skissblock och kamera studerar han landskapets fågelliv. I hans stämningsfulla landskapsbilder räcker naturens skönhet och den balanserade kompositionen långt – även utan fåglar.
Peter är utbildad bildlärare och utsågs till Årets Fågelmålare 1990. Det kan också nämnas att den prominenta, internationella Birds in Art i Wisconsin har köpt verk av honom vid två tillfällen. 1992 fick han 3:e pris vid European Bird Artist Competition i London.
Peter har många illustrationsuppdrag i tidningar och böcker, bl a Vår fågelvärld. Ett stort verk ”Ölands fåglar”, sammansatt av Per Johansson och med illustrationer av Peter Nilsson, har nyligen utkommit.