Medlem

Som medlem i vår förening får du en massa spännande saker.

Du deltar årligen i föreningens konstlotteri.
Emellanåt arrangeras resor med besök på utställningar och konstmuseer i Sverige eller Danmark.
Du får också 5% rabat vid inköp av konstföremål i förbindelse med vore utställningar.
Medlemsavgiften är 150:- per år betalas till Plusgiro 288593-7.
Ange fullständiga uppgifter vid anmälan!

Så behandlar Konstföreningen dina personuppgifter.